Diamond Cream

Wykończenie Standard, poler, skóra
Zastosowanie Wewntąrz, zewnątrz
Grubość 5,12,20mm